sumonhitech

ข้อมูลการชำระเงิน

หลากหลายช่องทางการชำระเงิน

ผ่านธนาคาร บัตรเครดิต เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น โลตัส ไปรษณีย์

คลิกที่ีนี่ 

จ่ายค่าสินค้า  พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ 

แล้วรอรับของที่่ไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน

โดยสามารถเช็คสินค้าได้ที่เว็บไซต์แล้วกรอกรหัสสินค้าซึ่งเราจะโทรบอกเมื่อส่งสินค้าแล้ว

ลูกค้าที่ให้ส่งสินค้าถึงที่และต้องการรูดบัตรเครดิตกรุณาแจ้งพนักงานด้วย

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นางสาว จินตรา ตามประสี

771-2-14980-3

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บจก.สุมลไฮเทค

622-1-00167-0

( กระแสรายนวัน )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บจก.สุมลไฮเทค

622-2-05768-8

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นาย สุมล คุณสาร

622-2-05024-1

( ออมทรัพย์ )